Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2019

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 288/2018 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2019 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Pro rok 2019 byla průměrná základní cena zemědělských pozemků upravena celkem u 122 katastrálních území (z celkového počtu 13 029 katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou), z toho ve 47 případech došlo ke snížení ceny a v 75 případech ke zvýšení ceny.

K největšímu snížení průměrné ceny došlo v k.ú. Luboměř u Potštátu (o 6,59 Kč/m2), naopak k nejvyššímu zvýšení ceny v k.ú. Protivec u Žlutic (o 1,41 Kč/m2). Průměrná základní cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky v r. 2019 bude stejně jako v r. 2018 ve výši 7,14 Kč/m2.

Nově vzniklému k.ú. Jerusalem (vyčleněno z k.ú. Háje u Příbramě) byla průměrná cena zemědělských pozemků přiřazena a ze seznamu byla vyřazena k.ú. Osinky u Krumsína (sloučeno s k. ú. Krumsín) a k. ú. Ostatky u Křenůvek (sloučeno s k.ú. Křenůvky).

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky. Ke změnám cen dochází zejména celkovým zpřesněním bonitačního mapování, změnami v hektarové výměře některých k. ú., obnovou katastrálních operátů a upřesňováním výměr druhů pozemků v kategoriích zemědělské půdy.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2019 naleznete jako obvykle na stránkách www.farmy.cz v menu Cena půdy 2019. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, tržní ceny půdy, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků. Aktualizována byla i cenová mapa tržních cen zemědělské půdy na www.cenova-mapa-pudy.cz.

Zdroj: FARMY.CZ - 28.12.2018

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist