Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2017

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 432/2016 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2017 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Pro rok 2017 došlo pouze k minimálním úpravám cen z důvodu aktualizace bonitačního mapování a změny výměr zemědělské půdy v některých katastrech. Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla upravena celkem u 80 katastrálních území (z celkového počtu 13 030 katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou), z toho ve 37 případech došlo ke snížení ceny a v 43 případech ke zvýšení ceny.

K největšímu poklesu průměrné ceny došlo v k.ú. Lužec nad Cidlinou (o 3,86 Kč/m2), naopak k nejvyššímu nárůstu ceny v k.ú. Charvatce u Loun (o 1,43 Kč/m2). Průměrná základní cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky v r. 2017, stejně jako v r. 2016 bude činit 7,14 Kč/m2.

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2017 naleznete jako obvykle na stránkách www.farmy.cz v menu “Cena půdy 2017“. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků.

Do 31. 12. 2015 byla aktualizace BPEJ prováděna Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Od 1. 1. 2016 je prováděna Státním pozemkovým úřadem. V rámci bonitačního mapování se projevuje i trend degradace zemědělského půdního fondu zejména vodní erozí. Vodní erozí je aktuálně v ČR potenciálně ohroženo víc jak 50 % zemědělského půdního fondu.

Zdroj: FARMY.CZ - 23.12.2016

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist