Předkupní právo pro spoluvlastníky zpět od roku 2018

Senát 15.12. předal k podpisu prezidentu republiky novelu občanského zákoníka. Součástí této novely je i znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí s účinností od 1.1.2018.

Nově bude tedy občasný zákoník obsahovat toto ustanovení ohledně předkupního práva spoluvlastníků:
"§ 1124 - Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“

Předkupního práva se spoluvlastník bude moci vzdát, viz. nové ustanovení v občanském zákoníku: "§ 1125 - Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.“

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí bylo 50 let součástí našeho právního řádu a bylo zrušeno se zavedením nového občanského zákoníku v lednu 2014. Dle současné právní úpravy se předkupní právo aplikuje pouze v případech vzniku spoluvlastnictví dědictvím po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví.

Tato novela občanského zákoníka čeká již pouze na podpis prezidenta.

Zdroj: FARMY.CZ - 16.12.2016

AKTUALIZACE: novela podepsána prezidentem 20.12.2016.

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist