Odhad vývoje tržních cen zemědělské půdy v r. 2015

Společnost FARMY.CZ zveřejnila odhad vývoje tržních cen zemědělské půdy v roce 2015.

Na základě dat z realizovaných obchodů za I. – III. čtvrtletí roku 2015 odhadujeme meziroční nárůst tržních cen zemědělské půdy za celý rok 2015 ve výši 14 - 17 %. Bude se tak jednat o nejvyšší meziroční nárůst cen půdy od roku 2004, kdy naše společnost s monitoringem cen začala. Ze sledovaných údajů je patrné, že nejrychleji roste cena kvalitních orných půd, kde předpokládáme dosažení meziročního nárůstu cen ve výši přes 20 %. Průměrné tržní ceny nejkvalitnějších půd (představujících cca 10 % zemědělského půdního fondu) již přesáhly 20 Kč/m2.

dokument naleznete zde:

. Odhad vývoje tržních cen zemědělské půdy v r. 2015

Zdroj: FARMY.CZ - 12.10.2015

14 - 17 %

odhadovaný meziroční nárůst
tržních cen zemědělské půdy
v roce 2015
proti cenám roku 2014

 

Dále:
Zpráva o trhu s půdou - leden 2015
Zpráva o trhu s půdou - září 2014

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist