CENY PŮDY JIŽ NEROSTLY

Od vstupu České republiky do EU rostly ceny zemědělské půdy rychlým tempem. Jen za posledních pět let vzrostly ceny téměř na dvojnásobek. V roce 2018 se však již tento růst prokazatelně zastavil. Další vývoj cen půdy je ale nejistý a stagnace bude patrně pokračovat i letos.

Průměrná tržní cena zemědělské půdy v ČR byla v roce 2018 ve výši 24,10 Kč/m2. Uvedla to ve své každoroční Zprávě o trhu s půdou společnost FARMY.CZ, která se dlouhodobě na trh se zemědělskou půdou zaměřuje a jejíž informace přejímá do svých oficiálních zpráv o půdě i Ministerstvo zemědělství.

Zemědělská půda se v roce 2018 obchodovala nejčastěji za tržní ceny v rozmezí 15–40 Kč/m2. U výjimečně kvalitních pozemků orné půdy a zároveň v lokalitách s vysokou konkurencí mezi kupujícími ceny uvedenou horní hranici i přesahovaly. Zatímco v meziročním srovnání s rokem 2017 vykázaly průměrné ceny půdy za celou ČR růst o 2,4 %, srovnání cen dosahovaných ve IV. čtvrtletí 2018 ve srovnání se IV. čtvrtletím 2017 již ukazuje pokles o 1,6 %. Dlouhodobý růst je tak prokazatelně u konce.

PO VSTUPU DO UNIE

Tržní ceny půdy v období po vstupu do EU nepřetržitě rostly. Půdu začali kupovat nejenom zemědělci, ale byla zajímavou investicí i pro mnoho nezemědělských investorů. K rostoucí poptávce výrazně přispěla zejména vysoká ziskovost zemědělského sektoru, nízké úrokové sazby, aktivní podpora bank i dotace na financování nákupu půdy. Rychle rostoucí ceny přilákaly i množství spekulativních kupujících, kteří sázeli na další růst cen půdy. Ale nelze tvrdit, že příčinou růstu cen půdy byli pouze spekulanti, nezemědělci nebo např. zahraniční kupující. Důvodem byla sílící poptávka všech skupin kupujících, a především samotných zemědělců. Růst cen zrychlil zejména po ukončení masivních prodejů státní půdy za výhodných podmínek, které několik let deformovaly reálné tržní prostředí vysokou nabídkou půdy.

POSLEDNÍ VÝVOJ

V roce 2018 již ceny vzrostly na úroveň, kdy investice do půdy není tak výhodná jako dříve. Výnos z pachtovného je obvykle 1–2 % ze vstupní investice a další rychlý růst cen půdy se nepředpokládá. Půda tak přestala být velmi atraktivní investicí a část investorů se nakoupené půdy již zbavuje. Také zemědělci zvažují, zda se další investice do půdy vyplatí. Ke snížení poptávky po půdě přispívá postupné zvyšování úrokových sazeb bankovních úvěrů a určitá nejistota ohledně zemědělských dotací pro další dotační období. K poklesu zájmu investorů částečně přispělo i loňské nadprůměrné sucho, které nutí k zamyšlení o rizicích této zdánlivě bezrizikové investice. Především z výše uvedených důvodů poptávka po půdě ak - tuálně klesá. Při současné relativně stabilní nabídce půdy na trhu tak dochází k vyrovnání nabídky s poptávkou.

Pozitivním důsledkem současné stagnace cen půdy je pokles zájmu čistě spekulativních kupujících, kteří především formou dopisů nabízí vlastníkům odkup půdy pod tržní cenou. Jejich působení na trhu často výrazně poškozovalo méně informované vlastníky půdy. Před touto skupinou kupujících varovalo dříve i Ministerstvo zemědělství. Aktivity těchto zájemců v menší míře pokračují i nadále.

Opatrní by však měli být i zemědělci, kteří při nákupu využívají služeb různých nákupních zprostředkovatelů. Je poměrně časté, že zprostředkovatel nabídne farmářům zajištění výkupu půdy od vlastníků. Pokud ale zprostředkovatel narazí na zajímavou nabídku, může koupit pozemky sám nebo na spřízněnou společnost. Poškozeni jsou pak vlastníci i zemědělci.

DŮRAZ NA ŠETRNÉ UŽÍVÁNÍ

Růst cen půdy v minulých letech vedl ke zvýšení informovanosti vlastníků o hodnotě jejich majetku. V důsledku toho se zvyšuje i důraz na šetrné užívání půdy. Tento trend je poměrně pomalý a souvisí především s přesunem vlastnictví půdy k novým vlastníkům, kteří nutnost ochrany půdy obvykle silněji vnímají. Ročně změní vlastníka do 2 % zemědělské půdy a úplná obměna vlastníků půdy je tedy proces minimálně na příštích 50 let.

Na další vývoj cen půdy bude mít vliv mnoho faktorů. Většinu z nich lze jen obtížně předvídat. Další vývoj záleží především na vývoji hospodářské situace a celého realitního trhu v ČR, růstu úrokových sazeb, stabilitě a ziskovosti tuzemského zemědělského sektoru a dojednaných podmínkách společné zemědělské politiky Evropské unie. Vliv na cenu může mít i zavedení případných legislativních omezení trhu s půdou, například předkupních práv pro zemědělce.

I v roce 2019 lze nejpravděpodobněji očekávat obecnou stagnaci tržních cen půdy. Ceny se však mohou lokálně vyvíjet značně rozdílně v závislosti na místních podmínkách, zejména konkurencí mezi nakupujícími subjekty v konkrétních lokalitách. Vývoj cen na počátku roku 2019 zatím tento předpoklad potvrzuje.

Zdroj: časopis Farmář - duben 2019, Autor: Jaroslav Urban, FARMY.CZ

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist