Růst cen zemědělské půdy se v loňském roce zastavil

PŘEKOTNÉHO RŮSTU CEN ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V MINULÝCH LETECH SI ŽÁDNÝ Z FARMÁŘŮ NEMOHL NEVŠIMNOUT. JEN ZA POSLEDNÍCH DESET LET VZROSTLA JEJÍ CENA NA TÉMĚŘ TROJNÁSOBEK. V ROCE 2018 DOŠLO PO MNOHA LETECH NA TRHU S PŮDOU KE ZMĚNĚ A CENY PŮDY VÍCEMÉNĚ STAGNOVALY. DALŠÍ VÝVOJ CEN PŮDY JE ALE NEJISTÝ A BUDE NA NĚJ MÍT VLIV MNOHO RŮZNÝCH FAKTORŮ. NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ JE POKRAČUJÍCÍ STAGNACE CEN.

Schody do nebe

růměrná tržní cena zemědělské půdy v roce 2018 byla ve výši 24,1 Kč/ m2,nejčastěji se pak půda obchodovala v rozmezí 15 - 40 Kč/m2. Uvádí to ve své každoroční Zprávě o trhu s půdou společnost FARMY.CZ, která se dlouhodobě na trh se zemědělskou půdou specializuje a jejíž informace přejímá do svých oficiálních zpráv o půdě i Ministerstvo zemědělství.

Cena půdy dlouhodobě rostla především z důvodu rostoucí poptávky, a to jak od farmářů a zemědělských společností, tak i nezemědělských investorů. Zvýšený zá-jem o nákup půdy intenzivně podporovaný dostupným úvěrovým financováním pak pochopitelně vyvolal i růst cen. Nelze říci, že by za růst cen půdy mohli pouze nezemědělci, spekulanti, cizinci nebo jakákoliv jiná skupina. Důvodem byla rostoucí poptávka všech kupujících, a především i samotných zemědělců. Také podpora nákupu půdy formou dotačních programů přilévala na trh další prostředky a fakticky přispívala k růstu cen půdy.

V roce 2018 došlo k určitému zlomu ve vývoji cen půdy. Ceny již vzrostly na úroveň, kdy investice do půdy není tak výhodná jako před lety. Také se nepředpokládá další významný růst cen a půda tak přestala být pro část kupujících zajímavou investicí. Dokonce i samotní farmáři často zvažují, zda se investice do půdy vyplatí. K tomu se přidalo i nadprůměrné sucho a je nutné více zvažovat i rizika související s vlastnictvím půdy. Především z těchto důvodů poptávka po půdě aktuálně klesá. Samotná skutečnost, že ceny půdy jsou v některých sousedních zemích stále vyšší než u nás, ceny půdy v ČR nezvýší.

Pozitivním důsledkem aktuální stagnace cen půdy je pokles zájmu čistě spekula- tivních kupujících, kteří především formou dopisů nabízí vlastníkům odkup půdy pod tržní cenou. Před těmito kupujícími opakovaně varoval i Svaz vlastníků půdy ČR, neboť jejich aktivity na trhu často významně poškozovaly prodávající vlastníky půdy.

Obezřetní by však měli být i zemědělci, kteří při nákupu využívají služeb různých nákupních zprostředkovatelů. „Je běžné, že zprostředkovatel nabídne farmářům výkup půdy od vlastníků, ale pokud narazí na zajímavou nabídku, koupí pozemky sám nebo na spřízněnou společnost. Poškozeni jsou pak vlastníci i zemědělci“, uvádí jednatel FARMY.CZ Jaroslav Urban.

Růst cen půdy v minulých letech vedl ke zvýšení informovanosti vlastníků o hodnotě jejich majetku. V důsledku toho se zvyšuje i důraz vlastníků na šetrné užívání jejich pozemků. Tento trend je ale poměrně pomalý a souvisí především s přesunem půdy k novým vlastníkům, kteří nutnost ochrany půdy obvykle silněji vnímají. Uvážíme-li, že ročně změní vlastníka do 2% zemědělské půdy, pak je úplná obměna vlastníků proces na příštích minimálně 50 let.

Na další vývoj cen půdy bude mít vliv mnoho faktorů. Většinu z nich lze jen ob-tížně předvídat. Další vývoj záleží především na vývoji hospodářské situace v ČR i globálně, vývoji celého realitního trhu v ČR, růstu úrokových sazeb, stabilitě a ziskovosti tuzemského zemědělského sektoru a dojednaných podmínkách společné zemědělské politiky EU. S nepříliš velkou nadsázkou lze říci, že na cenu půdy v ČR může mít vliv např. i uvalení cel na dovoz automobilů do USA a podobné zdánlivě nesouvisející změny globálního prostředí.

Společnost FARMY.CZ uvádí, že i v roce 2019 lze nejpravděpodobněji očekávat obecnou stagnaci tržních cen půdy. Ceny se však mohou lokálně vyvíjet značně rozdílně v závislosti na místních podmínkách. A vývoj cen na počátku roku 2019 zatím tento předpoklad potvrzuje.

Zdroj: Selská revue - 7.3.2019

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist