TO TU JEŠTĚ NEBYLO...

Plánovaná novela Občanského zákoníku vnukla ministrovi zemědělství myšlenku, jak znovu „zamést“ s vlastníky půdy a obnovit státní hospodářství.

Plánovaná novela Občanského zákoníku vnukla ministrovi zemědělství myšlenku, jak znovu „zamést“ s vlastníky půdy a obnovit státní hospodářství. V dopise paní ministryni Válkové ( č.j. č.j. 78692/2014-MZE-12153) navrhuje formou zásadní připomínky k novele Občanského zákona tuto formulaci:

Za § 2128 se vkládá nový § 2128a, který zní:

㤠2128a

(1) Při prodeji a koupi zemědělského pozemku má předkupní právo za stejných podmínek

a) pachtýř zemědělského pozemku,

b) v případě neuplatnění práva osobou uvedenou v písmenu a) stát.

Vlastník by tak podle návrhu pana ministra Jurečky musel prodat svůj pozemek nájemci, v případě, že nájemce nebude chtít pozemek koupit, pak ho koupí stát.

Je zcela zřejmé, že ministr chce půdu vyvlastnit ve prospěch stávajících nájemců a tím nejen zcela proti ústavně omezit svobodné rozhodování současných vlastníků pozemků, ale navíc chce zabránit dalšímu rozvoji podnikání, případně vstupu nových subjektů do zemědělského podnikání.

Je s podivem, že se tento návrh „narodil“ v hlavě ministra KDÚ-ČSL, jako by tato strana prostřednictvím pana ministra zapomněla na to, že soukromé vlastnictví je jedna ze zásad svobodného podnikání a je garantována Ústavou.

Je to další z mnoha útoků na vlastníky půdy ze strany zemědělského lobby se snahou o přisvojení si jejich majetku s pomocí státu, formou pofidérní právní úpravy.

Dalším paradoxem je, že do této podivné hry by měl vstoupit stát, jako druhý v pořadí s nárokem předkupního práva na koupi pozemků. Stát, který, prodal v posledních desti letech více než 500 000ha do soukromých rukou.... Proč se pan ministr více neozval, když se projednávala sazba za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a neprosazoval významné navýšení této ceny? To by byla cesta, jak ochránit hodnotnou zemědělskou půdy před neuváženým investováním. Svaz Vlastníků půdy České republiky odmítá další omezování práv vlastníků půdy v nakládání s jejich majetkem a odmítá argumentaci o spekulativních nákupech půdy v důvodové zprávě.

Michal Pospíšil - Svaz vlastníků půdy ČR

Další články ZDE

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist