Úřední ceny půdy dle BPEJ se zvyšují o 15%

Od 1.1.2014 vstoupila v účinnost nová oceňovací vyhláška 441/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Vyhláškou došlo k plošnému zvýšení základních cen zemědělských pozemků dle BPEJ a to téměř ve všech případech o 15%.

Úřední cena dle BPEJ se využívá např. k ocenění konkrétních pozemků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daně z převodu nemovitostí). Úprava cen dle BPEJ tak v některých případech povede k vyšší platbě této daně.

Ceny dle BPEJ zůstávaly poměrně dlouho na stejné úrovni. Poslední plošná úprava byla provedena v roce 2008, kdy došlo k navýšení u všech BPEJ o 15-50%.

V minulých letech docházelo pravidelně k úpravám průměrných cen za jednotlivá katastrální území (tj. vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků). Tato vyhláška je od 1.1.2014 rovněž novelizována. Jako v předchozích letech však pouze aktualizuje ceny v malém počtu katastrálních územích – např. po obnově katastrálního operátu, upřesnění výměr, rebonitaci apod. Od 1.1.2014 byly aktualizovány ceny pouze ve 140 katastrálních území z celkových 13.008.

Aktuální ceny naleznete jako obvykle na stránkách www.farmy.cz. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období a průměrné ceny pro jednotlivá katastrální území.

Zdroj: FARMY.CZ - 24.1.2014

Další články ZDE

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist