Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2013

V minulých dnech byla vyhláškou 412/2012 Sb., s účinností od 1.1.2013, novelizována vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2013 naleznete jako obvykle na stránkách www.farmy.cz v menu “Cena půdy 2013“. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ a koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území.

V úředních cenách zemědělské půdy došlo pro rok 2013 pouze k minimálním úpravám na základě aktualizace bonitačního mapování. Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla upravena celkem u 111 katastrálních území (z celkového počtu 13 026 katastrálních území), z toho ve 49 případech došlo ke snížení ceny a v 62 případech ke zvýšení ceny. K největšímu poklesu průměrné ceny došlo v k.ú. Milotice u Kyjova (o 3,60 Kč/m2) a naopak k nejvyššímu nárůstu ceny v k.ú. Řetouň (o 1,40Kč/m2). Průměrná cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky zůstává ve výši 6,22 Kč/m2.

Ceny zemědělských pozemků mají vliv zejména na stanovení výše daně z pozemků a dále na stanovení výše ročního nájemného za pozemky náležející do zemědělského půdního fondu v případech, kdy se vlastník a nájemce na jeho výši nedohodnou, a na stanovení kupní ceny při převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Zdroj: FARMY.CZ - 3.12.2012

Další články ZDE

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist