Zemědělci v ČR platí za pronájem půdy jen 13 procent oproti průměru EU

Kromě Slovenska platí zemědělci v ČR v rámci EU nejnižší ceny za pronájem obhospodařované půdy. Mediafax o tom v pátek informoval Jaroslav Humpál z Ústavu zemědělských a ekonomických informací (ÚZEI).

Porovnání výše nájmů v rámci EU je součástí dokumentu „Krize a konkurenceschopnost“, vypočítávajícího silné a slabé stránky tuzemského zemědělství v EU. Nájem za zemědělskou půdu přitom představuje pro zemědělce v ČR výrazně nižší náklady oproti prakticky všem zemím v Unii.

„Pokud započteme nájemné jako nákladovou položku na hektar zemědělské půdy, pak jsou tyto náklady v ČR v porovnání s některými členskými státy trojnásobně až pětinásobně nižší,“ konstatuje Humpál. Například v Rakousku platí zemědělci za pronájem v porovnání s ČR o 287 procent více, ve Francii o 356 procent, Dánsku o 380 procent, Německu o 400 procent, v Itálii o 488 procent a v Nizozemí o 555 procent vyšší nájemné.

„V některých členských zemích je výše nájemného vyšší, než jsou přímé platby (dotace) na hektar,“ říká Humpál. V ČR ale tvoří platby zemědělců za pronájem půdy pouze 13 procent z přímých dotací. Nižší nájemné platí kromě ČR v rámci EU v porovnání s výší dotací již jen zemědělci na Slovensku, a to zhruba 10 procent.

Slovensko je také jedinou zemí, ve které zemědělci obhospodařují vyšší podíl pronajaté půdy než v ČR, a to celkem 92 procent. V ČR činí podíl pronajaté půdy 86 procent. Dokument nicméně vyvrací tezi, podle které podnikají zemědělci v EU především na vlastních pozemcích. Podíl pronajaté půdy v celé EU – 25 činí totiž zhruba polovinu z obhospodařovaných pozemků, konkrétně 45 procent. To v praxi znamená, že náklady na pronájem půdy jsou v EU značné.

procent) či Německu (64 procent), naopak nejnižší je podíl pronajaté půdy v Litvě (30 procent), Itálii (26 procent), Dánsku (25 procent), Polsku (23 procent) a Irsku (18 procent).

Autor: Petr Havel, Zdroj: MEDIAFAX.CZ - 2.4.2010, odkaz na zdrojový článek ZDE

Další články ZDE

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist