První odhad podnikatelského důchodu ze zemědělské činnosti za rok 2023

Na základě aktuálně dostupných statistických údajů je podnikatelský důchod ze zemědělské činnosti za rok 2023 odhadován ve výši 16 miliard korun. Hodnota produkce z rostlinné výroby bude ve srovnání s výsledky za rok 2022 zhruba o pětinu nižší, u hodnoty živočišné produkce se očekává mírný meziroční růst.

Podle prvního odhadu je podnikatelský důchod ze zemědělské činnosti za rok 2023 očekáván ve výši 16 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 37,5 %. „Na výši podnikatelského důchodu ze zemědělské činnosti za rok 2023 má vliv především postupný pokles realizačních cen, zejména u rostlinných komodit jako je pšenice, ječmen či řepka, kdy ceny se postupně dostávají na úroveň roku 2021. Můžeme pozorovat i pokles cen vybraných vstupů, nicméně tento pokles není tak markantní jako v případě cen realizačních,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Produkce zemědělského odvětví v běžných cenách za rok 2023 bude meziročně nižší (aktuálně -8,5 %). Hodnota rostlinné produkce je odhadována ve výši 93 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 18,8 %. Klesá především hodnota produkce realizovaná z pěstování obilovin (-27,6 %) a technických plodin (-12,6 %). Podíl těchto dvou skupin plodin na celkové hodnotě rostlinné produkce činí zhruba dvě třetiny. U hodnoty živočišné produkce se předpokládá mírný meziroční růst na 71 mld. Kč (+8,2 %), v případě chovu zvířat se očekává růst o 11,2 %, u produkce živočišných výrobků o 6,3 %.

Největší nákladová položka, tj. mezispotřeba, je odhadována ve výši 118 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 7,6 %. Pokles lze pozorovat například u nákladů na energie a maziva (především u pohonných hmot), dále u krmiv a hnojiv, a to především v důsledku poklesu jejich cen.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem obdobný meziroční trend jako v České republice hlásí v prvním odhadu za rok 2023 Polsko, Slovensko i Rakousko, kde se očekává pokles hodnoty podnikatelského důchodu přibližně o pětinu. Německo odhaduje stagnaci hospodářského výsledku a jako jediné ze sousedních zemí nepředpokládá pokles hodnoty rostlinné produkce.

Souhrnný zemědělský účet je sestavován na základě unijní mezinárodně srovnatelné metodiky a popisuje ekonomickou výkonnost odvětví. V případě vybraných položek rostlinné výroby (obiloviny a technické plodiny) se počítá s hospodářským, nikoli kalendářním rokem. Výsledky prvního odhadu Souhrnného zemědělského účtu za rok 2023 jsou sestavovány na základě dostupných statistických údajů k 30. listopadu 2023, zpřesněné údaje budou zveřejněny 25. března 2024 a 30. září 2024.

Zdroj: ČSÚ, 18.12.2023

NABÍDKY E-MAILEM

Přihlaste se k zasílání novinek emailem

E-mailová adresa

podrobné nastavení

PŘIHLÁSIT ODBĚR
* přihlášením vyjadřujete souhlas se zasíláním nabídek farem k prodeji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Zadaná adresa nebude využita k žádným jiným účelům a zasílání můžete kdykoliv zrušit.

KONTAKTY

FARMY.CZ
Puškinovo náměstí 681/3
160 00 Praha 6

e-mail: praha@farmy.cz
tel.: +420 220 922 711 (9-16 h)

Facebook

Podporujeme

dobrý anděl Nadační fond pro autismus Zdravotní klaun