Tato nabídka již není aktuální.

29 ha pozemků v Kelníkách, okres Zlín

mapa 1

mapa 1

mapa 2

mapa 2

mapa 3

mapa 3

mapa 4

mapa 4

mapa 5

mapa 5

mapa - pozemky v areálu družstva

mapa - pozemky v areálu družstva

Zobrazit na mapě
Číslo:7382
Obec:Kelníky
Okres:Zlín
Výměra:292 826 m²

POPIS NEMOVITOSTI

FARMY.CZ exkluzivně nabízí soubor pozemků o celkové výměře 292.826m² v katastru Kelníky, okres Zlín. Vzhledem k tomu, že nabízené pozemky představují více než 10% výměry celého katastru Kelníky, jde o jedinečnou příležitost jak pro aktivní zemědělce, tak pro investory do zemědělské půdy. Jedná se o pozemky vlastníka, který na těchto pozemcích dlouhodobě sám hospodařil, nyní zemědělskou činnost ukončil a nabízí pozemky k prodeji. Soubor pozemků představuje 170.827 m² orné půdy, 35.087 m² TTP, 46.178 m² lesních pozemků, 32.009 m² ostatní plochy a 8.725 m² zastavěné a ostatní plochy pod stavbami v areálu bývalého zemědělského družstva. Orná půda byla zatravněna a všechny pozemky jsou užívány k pasení dobytka, nebo k výrobě sena. Na pozemcích, stejně jako v celém katastru, se hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Dotační příjem v tomto režimu činí 12 tis. Kč/ha/rok. Lesní pozemky představují smíšené lesy s převažujícím zastoupením dubu s průměrným stářím lesa 80 - 90 let. Souvislý pozemkový blok zastavěné a ostatní plochy tvoří většinu ve fungujícím zemědělském areálu a na těchto pozemcích se nachází zemědělské stavby jiného vlastníka. Všechny zemědělské pozemky jsou aktuálně propachtovány s ročním pachtem ve výši 6 tis. Kč/ha. Pachtovné je splatné dopředu.

Katastrální území: Kelníky, okres Zlín
Celková výměra: 292.826 m²
Prům. cena dle BPEJ: 4,27
Počet bloků: 5 bloků v LPIS
Svažitost: mírný sklon se všesměrnou expozicí
Přístup z cesty: ano
Nadmořská výška: 337 m.n.m.
Pozemkové úpravy: proběhly
Nájemní smlouva: na dobu určitou do roku 2019
Aktuální nájemné: 6.000 Kč/ha/rok
Vzdálenosti: Zlín 16 km
GPS (mapy.cz): 49.110830, 17.639967
Možnosti využití: zemědělská výroba

KONTAKT NA KANCELÁŘ

FARMY.CZ - kancelář Prostějov
Daliborka 3092/2, 79601 Prostějov
e-mail: prostejov@farmy.cz
www.farmy.cz

VYŘIZUJE

Ing. Petr Klos
tel: 724 026 205 (9 - 16 h)
e-mail: klos@farmy.cz

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist