3,6 ha u Českého Dubu

Zobrazit na mapě
Číslo:8561
Obec:Český Dub
Okres:Liberec
Výměra:36 149 m²
Cena:590 000 Kč

               nejvýhodnější nabídce*

POPIS NEMOVITOSTI

FARMY.CZ exkluzivně nabízí lesní a zemědělské pozemky o celkové výměře 36.149 m², které se nacházejí v k.ú. Český Dub, okres Liberec. Pozemky jsou situovány ve dvou větších a dvou menších celcích na okraji Českého Dubu (lokalita Kněžičky). Dvě parcely o výměre 1300 m² se nacházejí v proluce mezi okolní zástavbou, aktuálním územním plánem ale nejsou určeny k zastavění. Nabídku tvoří 2,21 ha lesa, 0,75 ha orné půdy (momentálně nevyužívaná, možno začlenit do LPIS), 0,58 ha trvalých travních porostů a zahrada o výměře 1100 m². Na lesních pozemcích se nacházejí kvalitní a udržované, převážně borovicové lesní porosty o celkovém objemu cca 600 m3, z toho cca 380 m3 ve věku 130 let.

Katastrální území: Český Dub
Celková výměra: 36.149 m²
Cena dle BPEJ: 6,80 Kč/ m²
Počet bloků: 4
Svažitost: svažité
Přístup z cesty: ano, částečně
Nadmořská výška: 350 m n.m.
Pozemkové úpravy: neproběhly
Nájemní smlouva: Ne
Vzdálenosti: Český Dub - 2 km, Turnov - 24 km, Liberec - 26 km, Praha - 99 km
Možnosti využití: malá hobby farma, investice
Jiné: Hlavní část pozemků je přístupná ze zpevněné komunikace, dvě parcely navazují na zastavěnou část obce

* Prodej nejvýhodnější nabídce – v případě více zájemců o nabízenou nemovitost bude prodej realizován ve prospěch zájemce s nejvýhodnější nabídkou pro vlastníka.

KONTAKT NA KANCELÁŘ

FARMY.CZ
Podbabská 20, 160 00 Praha 6
tel./fax: 220922711
e-mail: info@farmy.cz
www.farmy.cz

VYŘIZUJE

Mgr. Josef Boček
tel: 721 228 237
e-mail: bocek@farmy.cz

DOTAZ K NABÍDCE
UPOZORNIT ZNÁMÉHO NA TUTO NABÍDKU
Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist