Kalkulačka pro výpočet daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky pro rok 2022

Kalkulačka pro výpočet výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky slouží pro orientační výpočet výše daně. Při podávání daňového přiznání je nutné postupovat dle platných pokynů. Formuláře, pokyny, tiskopisy k dani z nemovitých věcí naleznete ZDE. Více informací o cenách zemědělských pozemků ZDE.


KALKULAČKA - daň ze zemědělských pozemků 2022
Zadejte výměru zemědělské půdy podle druhu pozemků:
 m2
 m2
 m2


Výňatek ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

§ 5 Základ daně

(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.

(2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.
.....

§ 6 Sazba daně

(1) Sazba daně činí u pozemků
a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75%

b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25%
.....

Celé znění zákona naleznete např. ZDE.Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist