Předkupní právo spoluvlastníků se od 1.7.2020 téměř ruší

Od 1.7.2020 nabývá účinnosti novela občanského zákoníku, která výrazně omezuje předkupní právo spoluvlastníků nemovitých věcí.

Schválená novela vrací původní formulaci ustanovení §§ 1124 a 1125 občanského zákoníku a zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci bude od 1.7.2020 minulostí, s výjimkou následující případů:

  • spoluvlastnictví (jakékoliv, nejen nemovité, věci) bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to pouze po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví (§ 1124 občanského zákoníku ve znění novely), nebo
  • spoluvlastnictví k zemědělskému závodu bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností (podrobněji § 1125 občanského zákoníku ve znění novely).

Pro kupní nebo jiná převodní smlouvy na převod nemovité věci uzavřené před 1.7.2020, trvá zákonné předkupní právo ostatních spoluvlastníku i po uvedeném datu. Pro kupní smlouvy uzavřené po 1.7.2020 již předkupní právo (s výjimkami popsanými výše) nebude existovat.

Za současné právní úpravy je spoluvlastník nemovité věci, který chce svůj podíl zcizit, povinen po uzavření kupní (či jiné převodní) smlouvy nabídnout svůj podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Spoluvlastníci mají v případě svého zájmu „přednost“ pro odkoupení podílu. Pokud tak prodávající vlastník neučiní, jsou spoluvlastníci oprávněni domáhat se zneplatnění převodu podílu soudní cestou.

Zdroj: FARMY.CZ - 5.5.2020

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist