Vláda nesouhlasí s návrhem předkupních práv k půdě

29.3.2017 - Vláda na své dnešní schůzi vyjádřila NESOUHLAS s návrhem na zavedení předkupních práv k zemědělské půdě – tedy konkrétně s návrhem „zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům“, který do poslanecké sněmovny předložili poslanci KSČM ve znění připraveném Zemědělským svazem ČR.

Vláda ve svém stanovisku uvádí, že stát již dnes disponuje dostatečnými nástroji na ochranu zemědělské půdy. Případná právní úprava by se také dle vlády neměla zaměřovat na to, kdo je vlastníkem půdy, nýbrž jakým způsobem je s ní nakládáno. Zavedení předkupního práva by dle názoru vlády znamenalo nedostatečně odůvodněné omezení volného nakládání se zemědělskými pozemky. Vláda dále konstatuje, že návrh není v souladu s právem EU a že zavedení předkupního práva by státu vznikla nová a rozsáhlá agenda s podstatnými dopady na státní rozpočet.

Po předchozích, téměř jednoznačně nesouhlasných, stanoviscích Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu vlády, Svazu průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR a samozřejmě Svazu vlastníků půdy ČR se jedná o další negativní stanovisko k návrhu zavedení předkupních práv k zemědělské půdě.

Připomínky k návrhům předkupních práv poukazují zejména na rozpor s Listinou základních práv a svobod a poukazují dále na skutečnost, že případné zavedení předkupních práv pro uživatele by v žádném případě nevedlo ke zlepšení stavu zemědělského půdního fondu, ale naopak.

V průběhu připomínkového řízení k návrhu zákona poslanců KSČM (resp. Zemědělského svazu ČR) bylo zaznamenáno jediné souhlasné stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, jehož členem je právě i Zemědělský svaz ČR. KZPS tak zjevně převzala stanovisko faktického předkladatele zákona.

Zemědělský svaz ČR je zájmová organizace sdružující především velké zemědělské podniky (družstva a obchodní společnosti) s průměrnou obhospodařovanou výměrou přes 1000 ha/podnik a předkupní právo k zemědělské půdě pro pachtýře dlouhodobě prosazuje. S ohledem na strukturu členské základny této organizace je patrné, v čím zájmu je zavedení předkupních práv prosazováno.

Zdroj: Svaz vlastníků půdy ČR - 29.3.2017

Návrh zákona včetně důvodové zprávy naleznete ZDE

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist